NURK

Forening for samlere av ur

Om NURK Møter Samler?

Foreløpig datoer for møter vinteren og våren 2022:

Planlagt møte i januar er AVLYST

onsdag 16. februar

tirsdag 22. mars

tirsdag 19. april

onsdag 11. mai

tirsdag 14. juni

 

Sted:  “Rom for idé” i Jacob Aalls gt 54.

Kontakt:  Dag Braanaas  E-post: braanaas@gmail.com

Tel:  + 47 90 56 78 91

Sjekk denne linken for interessant fagstoff: